Wrzesień 25th, 2012

Grysy – zostosowanie

Budownictwo, by admin.

 Grys to chyba wszystkim znany materiał skalny. Te drobne kamienie w postaci zarówno gładkich form jak i kształtów przełamanych pozyskuje się w naszym kraju na drodze wydobycia w żwirowniach. Zlokalizowane są ona najczęściej w pobliżu koryt rzek oraz przy jeziorach. W innych częściach świata praktykowane jest także prowadzenie pozyskiwania poprzez budowę morskich i oceanicznych żwirowni. 

Skała ta została zlokalizowana w tych a nie innych obszarach w skutek działalności lodowca. Morena denna czyli głazy, żwiry i glina tworzące grubą warstwę materiału to właśnie gruba warstwa materiału transportowanego i osadzanego przez lądolód w czasie jego topnienia i ustępowania. Żwirownie lokalizowane są tam gdzie wydobywany urobek będzie występował w wielkości opłacalnej do prowadzenia wydobycia. W naszym kraju są to rejony występujące w północnej części kraju. Górskie rzeki to jednak także bogaty w ten surowiec materiał.  Żwir to materia, którą do swych zabaw uwielbiają wykorzystywać dzieci. Każdy z nas może bez trudu przypomnieć sobie nieco odległy czas dzieciństwa. Kilkanaście lub kilkadziesiąt lat to jednak nie tak dawne dzieje aby nie można było sobie ich przypomnieć. Chyba każdy z nas mając okazję obcowania z kupą kamieni nie przeszedł obojętnie koło niej nie próbując choćby zabrać jednego z nich. Kolor i kształt to dla dziecka najważniejsze parametry określające jakość tej materii. W dorosłym życiu gdzie surowiec ten nie służy bynajmniej do zabawy stosuje się bardzo zbliżone kryterium doboru. Wielkość to oczywista cecha, która odpowiada za możliwe kierunki wykorzystania poszczególnych nasypów kamieni. Techniczny język nazywa tą właściwość uziarnieniem lub średnią średnicą ziaren nasypu. Jest to ważna cecha, ponieważ nie do każdego rodzaju prac budowlanych nadaje się każda masa skalna, a to z powodu właściwości mechanicznych które musi wykazywać gotowa i zastygnięta zaprawa budowlana. Kolor ta także pośrednio ważna cecha, ponieważ na jej podstawie bardzo często dokonuje się klasyfikacji materiału pod względem przynależności do poszczególnego gatunku minerałów.

 

Grysy mają sporo praktycznych zastosowań. Pomimo że żyjemy w czasach kiedy olbrzymią popularnością cieszą się kompozyty i tworzywa sztuczne. Surowiec ten z powodzeniem stosowany jest na różnorodnych polach inwestycji budowlanych. Minie na pewno jeszcze sporo czasu zanim przeznaczenie do zabawy dla dzieci będzie jednym jego zadaniem.

 

Back Top

Comments are closed.